Ngày 14-9, ông Lê Đại Dương – phó chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) – ký quyết định tạm dừng tách thửa trên địa bàn thành phố cho đến khi UBND tỉnh ban hành quy định tách thửa mới.

29 2

TP Nha Trang đã thông báo tạm dừng việc tách thửa trên địa bàn thành phố – Ảnh: THỤC NGHI

Đây là động thái được thực hiện sau khi Nha Trang phát hiện một số trường hợp hiến đất làm đường với mục đích tách thửa, phân lô bán nền chưa đúng với quy định hiện hành.

Theo đó, trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, UBND TP Nha Trang nhận thấy một số trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng chung cho các hộ dân (với mục đích làm lối đi chung khi tách thửa).

Tuy nhiên qua kiểm tra, các trường hợp này chưa thực hiện theo quy định của điều 65 Luật đất đai năm 2013 và điều 65 nghị định số 43 của Chính phủ về trình tự, thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. Đồng thời, phần diện tích đất sử dụng chung này không phù hợp quy hoạch đất giao thông theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt.

Do đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích sử dụng chung là chưa phù hợp quy định tại khoản 1, điều 6 Luật đất đai năm 2013. Quy định nêu rõ: “Nguyên tắc sử dụng đất là phải đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất”.

Theo quy định tại quyết định số 13 năm 2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh: “Người sử dụng đất phải bố trí diện tích để làm đường đi vào các thửa đất rộng tối thiểu 3 mét và phải được UBND cấp huyện phê duyệt”. Như vậy, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất với phần diện tích đất sử dụng chung cho các hộ dân chưa được UBND TP Nha Trang phê duyệt là chưa phù hợp với quy định tại quyết định số 13 của UBND tỉnh.

Hiện nay, Sở Tài nguyên – Môi trường đã dự thảo hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, điều kiện tách thửa, hợp thửa theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.

Do đó, để đảm bảo thống nhất việc thực hiện thủ tục tách thửa đúng quy định về đất đai, phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, UBND TP Nha Trang tạm dừng việc tách thửa cho đến khi quyết định quy định tách thửa mới (đã được Sở Tài nguyên – Môi trường dự thảo, báo cáo UBND tỉnh) được ban hành, làm cơ sở thống nhất việc thực hiện chính sách đất đai trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong tháng 6 vừa qua, Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa đã có văn bản tạm dừng các trường hợp tách thửa có bố trí lối đi chung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo ông Hoàng Lê Lin – giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, việc tạm dừng các trường hợp tách thửa có bố trí lối đi chung để chờ hướng dẫn mới liên quan đến quyết định 32 năm 2014 của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Hiện tại tỉnh chưa có quy định mới, nên cơ quan quản lý nhà nước sẽ tạm dừng tách thửa có bố trí lối đi chung trên địa bàn tỉnh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *