Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 108,52 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại ước tính nhập siêu 937 triệu USD, theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê.

Cụ thể, tính riêng trong tháng 2/2022 có số ngày làm việc ít hơn nên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giảm 20% so với tháng trước với 48,2 tỷ USD.

Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 53,79 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 14,29 tỷ USD, tăng 24,1%, chiếm 26,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 39,5 tỷ USD, tăng 5,9%, chiếm 73,4%.

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn như điện thoại và linh kiện với 8,3 tỷ USD, giảm 15,1% so với cùng kỳ; điện tử, máy móc và linh kiện 7,8 tỷ USd, tăng 7,4%; mát móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 6 tỷ USd, tăng 6,9,…

Trong 2 tháng qua, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta với 18,3 tỷ USD. Tiếp theo là thị trường EU 7,9 tỷ USD; Trung Quốc 7,4 tỷ USD; ASEAN 5,1 tỷ USD,…

64

Các thị trường xuất nhập khẩu lớn của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2022. Nguồn: Tổng cục Thống kê

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 54,73 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 18,25 tỷ USD, tăng 16,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 36,48 tỷ USD, tăng 15,4%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn trong 2 tháng đầu năm như điện tử, máy tính và linh kiện 13,4 tỷ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 6,7 tỷ USD, giảm 0,8%,…

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với 20,8 tỷ USD. Tiếp theo là Hàn Quốc 10,2 tỷ USd; ASEAN 6,6 tỷ USD; Nhật Bản 3,3 tỷ USD; EU 2,4 tỷ USD, Hoa Kỳ 2,1 tỷ USD,…

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính nhập siêu 937 triệu USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,6 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,96 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 3,02 tỷ USD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *