Chia sẻ về kết quả xử lý nợ xấu trong vòng hai năm Nghị quyết 42 có hiệu lực, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Kim Anh cho rằng, một bước quan trọng là ý thức trả nợ của khách hàng đã được cải thiện, là chỉ dấu để có thể đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu.

Nhận xét trên được bà Kim Anh phát biểu tại Hội nghị trực tuyến sơ kết hai năm triển khai Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD (Nghị quyết 42) và Quyết định 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 (Quyết định 1058).

13

Ông Kim Anh cho biết, đến nay, các phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của từng TCTD đã được NHNN phê duyệt. Năng lực tài chính của các TCTD được củng cố, vốn điều lệ tăng dần.

Cơ cấu tổ chức bộ máy kiểm tra, giám sát ở tất cả các cấp cũng từng bước được kiện toàn. Chức năng giám sát của HĐQT/HĐTV được tách bạch với chức năng quản lý của Ban điều hành. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động được chú trọng, tăng cường.

Công tác quản trị rủi ro bước đầu đem lại hiệu quả; vai trò kiểm tra, đánh giá độc lập của Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ được phát huy, coi trọng. Chất lượng tín dụng của TCTD từng bước được cải thiện.

Theo Phó Thống đốc, tỷ lệ nợ xấu nội bảng (theo Thông tư số 02) của hệ thống các TCTD tiếp tục được duy trì dưới mức 2% (đến 31/8/2019 là 1,98%).

Về kết quả xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 cũng cho thấy kết quả rõ rệt. Lũy kế từ 15/8/2017 (thời điểm Nghị quyết 42 có hiệu lực) đến 31/8/2019, toàn hệ thống TCTD đã xử lý được 236,8 nghìn tỉ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết số 42. Tính trung bình, mỗi tháng toàn hệ thống xử lý được khoảng 9,6 nghìn tỉ đồng, cao hơn 4,7 nghìn tỉ đồng so với kết quả xử lý nợ xấu trung bình từ 2012-2017 trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực.

Phó Thống đốc nhấn mạnh, kết quả xử lý nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42 cho thấy ý thức trả nợ của khách hàng đã được cải thiện. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy Nghị quyết 42 đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *