Ông Nguyễn Đình Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần khu công nghiệp và đô thị An An Hòa vừa ký Công văn số 30/KCN-HĐQT gửi Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị cho phép thi công trước phần san nền dự án khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa.

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa cho biết, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 19.3.2021. Dự án cũng đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

1111

Trên địa bàn huyện Núi Thành hiện có nhiều dự án lớn

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam, phía công ty đã phối hợp với các Sở ngành và địa phương liên quan nhằm hoàn thiện đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, triển khai công tác khảo sát, thu hồi đất, kiểm đếm hiện trạng,…

Về công tác xúc tiến đầu tư, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa đã làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước. Theo đó, nhu cầu của các nhà đầu tư thứ cấp là rất bức thiết. Các nhà đầu tư làm việc với yêu cầu cần mặt bằng sạch với diện tích quy mô lớn trên 100 ha, trong giai đoạn từ quý 2.2022.

Từ thực tiễn tiến độ dự án và công tác xúc tiến đầu tư, doanh nghiệp này cho rằng, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa cần quan tâm hơn nữa để đẩy nhanh các thủ tục pháp lý và tiến đến khởi công xây dựng dự án sẵn sàng cho nhà đầu tư.

Theo đó, Công ty đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam quan tâm xem xét thống nhất chủ trương cho phép tổ chức thi công trước phần công tác san nền, tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghiệp.

Đối với lượng đất đá dư thừa trong quá trình san nền, đề nghị Quảng Nam cho phép công ty được lập thủ tục tận thu đất san lấp công trình và đá làm vật liệu xây dựng dư thừa từ dự án.

Bên cạnh đó, Công ty còn đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Nam xem xét bổ sung chỉ tiêu đất rừng sản xuất thêm 120 ha cho huyện Núi Thành và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cho địa phương. Trong đó, đảm bảo toàn bộ diện tích của dự án là 435,8 ha được phê duyệt chỉ tiêu sử dụng đất để công ty có điều kiện triển khai các thủ tục liên quan.

Chưa hết, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa còn đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để dự án sớm được phê duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với phần diện tích đất rừng cần chuyển đổi theo thực tế hiện nay,…

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *