Ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo 3 phương án xử lý dứt điểm các vướng mắc tại các dự án Bất động sản thuộc khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

1 12

Khách hàng bao vây trụ sở CEN Homes tại Đà Nẵng để đòi công ty này và Công ty Bách Đạt An trả sổ đỏ của dự án Sentosa Riverside

Ngày 9/3/2022, UBND tỉnh Quảng Nam phát đi Thông báo số 64/TB-UBND về kết luận cuộc họp giao ban ngày 07/3/2022 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tập trung rà soát, báo cáo đánh giá toàn diện các dự án tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc theo chỉ đạo của UBND tỉnh, phân theo từng nhóm.

Cụ thể, nhóm 1 là các dự án đang triển khai nhưng gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng kéo dài với diện tích nhỏ so với diện tích dự án, không có tính khả thi trong tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng.

Đối với nhóm các dự án này, yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn kiểm tra, làm việc với nhà đầu tư để đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh hợp lý quy hoạch chi tiết, giảm quy mô dự án.

2 11

Một dự án bất động sản tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc

Bên cạnh đó, nhóm 2 là các dự án đang triển khai bình thường, tuy bị vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nhưng khả năng giải phóng mặt bằng còn lại cao, cộng đồng dân cư ủng hộ trong công tác giải phóng mặt bằng và nhà đầu tư đảm bảo năng lực thực hiện.

Đối với nhóm các dự án này, UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý cho điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy định.

Ngoài ra, đối với nhóm 3 là các dự án mới hoàn thành thủ tục đầu tư, chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng hoặc dự án gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng với diện tích lớn so với diện tích dự án và khả năng giải phóng mặt bằng không khả thi.

Đối với nhóm các dự án này, yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn thống kê, đánh giá năng lực của nhà đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư không có khả năng thực hiện thì đề xuất thu hồi, chuyển sang mục đích công cộng, trồng cây xanh hoặc các tiện ích xã hội khác.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương triển khai thực hiện, trong đó báo cáo sớm các dự án thuộc nhóm 2 để UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc điều chỉnh tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư hoàn thành sớm dự án.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *