Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê, tính chung 6 tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 371,17 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại ước tính xuất siêu 710 triệu USD.

Cụ thể, tính riêng trong quý 2/2022, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 96,8 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước và tăng 8,7% so với quý trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 185,94 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 49,26 tỷ USD, tăng 20%, chiếm 26,5% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực FDI đạt 136,68 tỷ USD, tăng 16,3%, chiếm 73,5%.

Trong kỳ có 28 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giá trị lớn như điện thoại và linh kiện 28,5 tỷ USD; điện tử, máy tính và linh kiện hơn 27 tỷ USD; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng khác 21,2 tỷ USD; dệt may 18,6 tỷ USD…

Ở chiều ngược lại, trong quý 2/2022, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 97,6 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 11,3% so với quý 1/2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 185,23 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 65,23 tỷ USD, tăng 15,2%; khu vực FDI đạt 120 tỷ USD, tăng 15,6%.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 có 30 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 87% tổng kim ngạch nhập khẩu. Một số mặt hàng có kim ngach nhập khẩu lớn như điện tử, máy tính và linh kiện 42,7 tỷ USD; máy móc thiết bị 22,3 tỷ USD; điện thoại và linh kiện 10,2 tỷ USD; sắt thép hơn 7 tỷ USD,…

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 710 triệu USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 1,86 tỷ USD).

48

Nguồn số liệu: Tổng cục Thống kê

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 55,9 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 61,3 tỷ USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, xuất siêu sang EU ước đạt 15,5 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 35 tỷ USD, tăng 21,7%; nhập siêu từ Hàn Quốc 21,1 tỷ USD, tăng 39,5%; nhập siêu từ ASEAN 6,5 tỷ USD, giảm 10,9%; nhập siêu từ Nhật Bản 463 triệu USD, giảm 39,9%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *