Trong nửa đầu tháng 5 (1 – 15/5), tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta đath 28,34 tỷ USD, giảm 15,6% so với nửa cuối tháng trước. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ thâm hụt 2,7 tỷ USD, theo số lượng của Tổng cục Hải quan.

60

Cụ thể, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 5 năm 2022 đạt 12,82 tỷ USD, giảm 28,6% (tương ứng giảm 5,13 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 4/2022. Một số mặt hàng có trị giá xuất khẩu giảm trong kỳ như Điện thoại các loại và linh kiện giảm 1,2 tỷ USD, tương ứng giảm 39,3%; Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 863 triệu USD, tương ứng giảm 32,1%; Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 481 triệu USD, tương ứng giảm 24,4%;

Lũy kế 15/5/2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 135,2 tỷ USD, tăng 15,5% tương ứng tăng 18,18 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như điện thoại các loại & linh kiện tăng 2,61 tỷ USD, tương ứng tăng 13,1%; Hàng dệt may tăng 2,32 tỷ USD, tương ứng tăng 21,4%; Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng tăng 1,76 tỷ USD, tương ứng tăng 13,2%; Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 1,78 tỷ USD, tương ứng tăng 10%;… so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 5/2022 đạt 15,52 tỷ USD, giảm nhẹ 0,6% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 4/2022. Một số mặt hàng có trị giá nhập khẩu giảm như máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 400 triệu USD, tương ứng giảm 10,8%; Dầu thô giảm 146 triệu USD, tương ứng giảm 40,7%…

Bên cạnh đó, có một số nhóm hàng tăng như: xăng dầu các loại tăng 116 triệu USD, tương ứng tăng 31,7%; Thức ăn gia súc nguyên liệu tăng 114 triệu USD, tương ứng tăng 57,1%…

Lũy kế đến 15/5/2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 135,39 tỷ USD, tăng 15,2% (tương ứng tăng 17,83 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 7,5 tỷ USD, tương ứng tăng 30%; xăng dầu các loại tăng 2,14 tỷ USD, tương ứng tăng 129,7%; than các loại tăng 1,46 tỷ USD, tương ứng tăng 111,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong nửa đầu tháng 5, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 2,7 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/5/2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 223 triệu USD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *