9 3

Nằm ở quận Canary Wharf của London, tòa nhà chọc trời cào 205m với 58 tầng dành cho khu dân cư này có ‘hình dạng hình trụ đặc biệt’, ‘tạo nên sự khác biệt’ so với các tòa nhà văn phòng trong khu vực.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *