UBND thị xã Điện Bàn vừa tổ chức cuộc họp công bố Quyết định số 3173/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị Bách Đạt 3, Khu đô thị Bách Đạt 4, Khu đô thị Bách đạt 5, Khu đô thị Bách Đạt 6 tại đô thị mới Điện Nam -Điện Ngọc và triển khai thực hiện một số nội dung liên quan.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn Nguyễn Xuân Hà đã giao UBND các phường Điện Nam Trung, Điện Nam Bắc, Điện Dương tổ chức thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về việc chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị Bách Đạt 3, Khu đô thị Bách Đạt 4, Khu đô thị Bách đạt 5, Khu đô thị Bách Đạt 6 tại đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc.

3 2

Một dự án khác của Công ty CP Bách Đạt An nằm ngoài các dự án bị thu hồi nêu trên

Đồng thời, niêm yết, công khai Quyết định số 3173/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam tại trụ sở UBND phường, các điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi các dự án triển khai để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết.

Lãnh đạo thị xã Điện Bàn yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý hiện trạng tại các dự án, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cũng giao phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư tiến hành rà soát hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc triển khai đầu tư các dự án. Trên cơ sở đó, tổng hợp các khoản chi phí hợp lý mà chủ đầu tư đã chi trả, tham mưu UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Ngoài ra, phòng Quản lý đô thị chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan lập hồ sơ, thủ tục, tham mưu UBND thị xã báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) sang đất cây xanh, công cộng để phát triển các khu công viên cây xanh, công trình hạ tầng xã hội (trường học, bệnh viện, trung tâm thể dục thể thao,…),…

Đối với công trình chợ Điện Dương, lãnh đạo thị xã Điện Bàn giao UBND phường Điện Dương báo cáo tình hình hoạt động của chợ từ khi nhận bàn giao từ UBND thị xã.

Trên cơ sở đó, kiến nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương không bàn giao lại chợ Điện Dương cho Công ty Cổ phần Bách Đạt An quản lý, khai thác, vận hành nhằm đảm bảo an ninh, trật tự chính trị – xã hội, các hoạt động quản lý thương mại, dịch vụ trên địa bàn thị xã và ổn định đời sống, sinh kế của người dân, các hộ tiểu thương tại chợ.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *