Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang cho biết, thời gian gần đây ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh có một số trường hợp sai phạm, tồn tại trong đấu thầu.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa phát đi Thông báo số 533/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.

5

Ảnh minh họa thi công một gói thầu tại Quảng Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian gần đây ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh có một số trường hợp sai phạm, tồn tại trong đấu thầu.

Có thể kể đến như việc đưa các tiêu chí, yêu cầu không cần thiết hoặc quá mức cần thiết, không phù hợp với quy mô, tính chất gói thầu vào hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, tạo sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu.

Cùng với đó, việc đăng tải hồ sơ mời thầu lên mạng bị lỗi font, thiếu, thừa khối lượng, không có bản vẽ thiết kế kèm theo, sau đó sửa đổi, điều chỉnh hồ sơ mời thầu khi gần hết thời hạn theo quy định, gây khó khăn cho các nhà thầu tham dự.

Đồng thời, việc đánh giá, thẩm định kết quả đấu thầu chưa tuân thủ theo đúng hồ sơ mời thầu, việc làm rõ hồ sơ dự thầu chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng trong đấu thầu.

Một số đơn vị dự thầu không trung thực trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh năng lực hoặc có biểu hiện thông đồng, cố tình không cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của đơn vị mình để chủ đầu tư, bên mời thầu đánh giá, thẩm định không đạt, phải lựa chọn đơn vị dự thầu còn lại trúng thầu.

Chưa hết, một số đơn vị dự thầu tham dự cùng lúc nhiều gói thầu nhưng tại địa phương có gói thầu tổ chức đấu thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu chưa có thông tin để xem xét việc huy động nhân sự, thiết bị của đơn vị dự thầu, dẫn đến việc lựa chọn nhà thầu không đáp ứng được năng lực thực hiện gói thầu. Một số địa phương, đơn vị chậm trễ xem xét, giải quyết kiến nghị trong đấu thầu dẫn đến tình trạng kiến nghị vượt cấp, …

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho rằng, để xảy ra tình trạng trên, ngoài một số nguyên nhân khách quan, còn có nguyên nhân chủ quan là chưa có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của lãnh đạo và các Phòng chức năng của UBND các huyện, thị xã, thành phố, của chủ đầu tư các dự án đối với đơn vị tư vấn đấu thầu (bên mời thầu) trong việc lập hồ sơ mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Bên cạnh đó còn có trách nhiệm và năng lực của cán bộ chuyên môn của một số Ban Quản lý dự án, vai trò của Tổ Kiểm tra, giám sát đấu thầu trong việc tăng cường kiểm tra, giảm sát, chấn chỉnh hoạt động đấu thầu.

Từ thực tiễn nêu trên, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo loạt nội dung có liên quan nhằm chấn chỉnh việc thực hiện đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã liên tiếp tạm giữ nhiều cá nhân có liên quan để điều tra sai phạm về công tác đấu thầu liên quan đến các gói thầu các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *