Ngày 15/9/2022, ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thời gian qua, qua theo dõi tình hình quản lý, sử dụng đất ven biển thì các địa phương quản lý đất đai còn buông lỏng, tình trạng lấn, chiếm, mua bán, tự chuyển mục đích sử dụng đất trái phép vẫn còn xảy ra ở một số nơi, nhất là các nơi quy hoạch phát triển đô thị ven biển, nơi quy hoạch phát triển du lịch ven biển.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhiều trường hợp vi phạm sử dụng đất ven biển chưa được chính quyền địa phương ngăn chặn kịp thời, kiểm tra và xử lý triệt để theo quy định của pháp luật; một số dự án ven biển được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng chưa phát huy hiệu quả dự án, tiến độ thực hiện còn chậm.

Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất ven biển trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức rà soát các quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất để điều chỉnh cho phù hợp đảm bảo lợi ích cộng đồng dân cư và doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn.

100 1

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép khu vực ven biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý các trường hợp phân lô, tách thửa và chuyển nhượng đất ở, đất nông nghiệp không đúng quy định, nhất là các trường hợp đầu cơ, trục lợi hoặc có hành vi chờ quy hoạch nhằm mục đích kiếm lời, hưởng lợi trong chính sách bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Song song với đó là tăng cường kiểm tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý các trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định.

Rà soát các hồ sơ đã cho phép phân lô, tách thửa và chuyển nhượng đất ven biển

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các địa phương ven biển rà soát, thống kê các hồ sơ đã cho phép phân lô, tách thửa và chuyển nhượng đất ven biển trước đây để có giải pháp xử lý đồng bộ, trường hợp cần thiết đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Cũng theo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, trường hợp các tổ chứ, cá nhân cố tình vi phạm luật pháp, lợi dụng chuyển nhượng, chuyển mục đích trái phép,… UBND cấp huyện xem xét xử lý theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền thì chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân trong quá trình thẩm tra hồ sơ, cố tình trình cấp thẩm quyền để hợp thức hóa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với các trường hợp chuyển nhượng hoặc chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật thì tùy trường hợp vi phạm cụ thể, phải xử lý nghiêm theo thẩm quyền.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc tách thửa, hợp thửa đất nhằm ngăn chặn các trường hợp mang tính đầu cơ, trục lợi hoặc hành vi chờ quy hoạch nhằm kiếm lời, hưởng lợi trong chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với đất khu vực ven biển.

 

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *