UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu vực đảo Minh Châu – Quan Lạn thuộc quần đảo Vân Hải, huyện Vân Đồn.

11111 1

Theo đó, khu vực điều chỉnh quy hoạch có diện tích khoảng 4.360ha; quy mô dân số 43.000 người.

Trong đó, xã Minh Châu có diện tích 724ha; xã Quan Lạn 3.636ha. Trong số diện tích đất này, có 2.750ha đất các đảo Cảnh Cước, đảo Mang, hòn Sao Ba, hòn Giai, hòn Soi Sất, khoảng 1.610ha đất ngập nước và mặt nước.

Khu vực quy hoạch được điều chỉnh với tính chất là khu du lịch văn hoá, sinh thái biển đảo cao cấp; khu dịch vụ hậu cần cảng; trung tâm của quần đảo Vân Hải; trung tâm hành chính, dân cư xã Quan Lạn, xã Minh Châu; khu dân cư mới và hiện trạng cải tạo kết hợp với dịch vụ du lịch; khu bảo tồn, bảo vệ cảnh quan sinh thái tự nhiên, đa dạng sinh học và bảo tồn các giá trị văn hoá lịch sử.

Khu vực đảo Minh Châu – Quan Lạn sẽ được nghiên cứu lập quy hoạch thành 8 phân khu chức năng, bố trí tại các trục trọng tâm mở rộng ra biển.

Khu 1 – khu dịch vụ văn hóa Quan Lạn có diện tích 414,6 ha; dân số 3.000 người; tầng cao tối đa 6 tầng, mật độ xây dựng 30-60%.

Khu 2 – khu trung tâm dịch vụ, du lịch, đô thị sinh thái biển Quan Lạn (hậu cần cảng thuộc đảo Vân Hải) có diện tích 401,6 ha; dân số 15.000 người, tầng cao tối đa 12 tầng.

Khu 3 – khu du lịch cao cấp gắn với bảo vệ rừng có diện tích 478,8 ha; dân số 2.000 người, chiều cao 1-8 tầng.

Khu 4 – trung tâm hỗ trợ vùng diện tích 294,7 ha; dân số 2.100 người; cao tối đa 7 tầng.

Khu 5 – khu du lịch sinh thái biển cao cấp phía đông thuộc thôn Nam Hải có diện tích 682,1 ha; dân số 11.200 người; cao tối đa 7 tầng.

Khu 6 – khu đô thị, dịch vụ du lịch đảo Minh Châu có diện tích 316,2 ha; dân số 7.600 người; cao tối đa 7 tầng.

Khu 7 – khu bảo tồn sinh thái rừng rộng 200,7 ha; cao tối đa 3 tầng.

Khu 8 – khu bảo tồn văn hóa lịch sử, du lịch biển đảo có diện tích 1.571,3 ha; dân số khoảng 3.000 người; cao 1 – 3 tầng.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *