Quy tắc 1% có thể được áp dụng song song với quy tắc 50% trong đầu tư Bất động sản. Quy tắc 1% trong đầu tư Bất động sản có nghĩa là tiền thuê hàng tháng của Bất động sản phải bằng hoặc không thấp hơn 1% giá mua của Bất động sản đó. Vì vậy, nếu bạn đang xem xét đầu tư một Bất động sản cho thuê được niêm yết ở mức 5 tỷ đồng, bạn sẽ có thể cho thuê nó với giá ít nhất 50 triệu đồng một tháng.

Quy tắc 1% trong đầu tư Bất động sản, cùng với quy tắc 50%, được dùng để đánh giá lợi nhuận mà Bất động sản có khả năng tạo ra. Bạn cũng có thể sử dụng quy tắc 1% khi quyết định tính tiền thuê. Nhưng cũng giống như quy tắc 50%, bạn phải áp dụng dựa vào hoàn cảnh thực tế.

Tóm lại, quy tắc 50% trong đầu tư Bất động sản là một công thức ước tính nhanh để xác định khả năng sinh lời của Bất động sản cho thuê. Tuy nhiên, quy tắc này không cố định và không phải lúc nào nó cũng chính xác khi áp dụng vào thực tế. Mở rộng quy tắc 50% với những nghiên cứu bổ sung có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt nhất có thể khi lựa chọn mua một căn hộ cho thuê.

43 3

Cuối cùng, điều quan trọng là bạn phải thực hiện nghiên cứu về thị trường cho thuê trong khu vực có Bất động sản đó. Bạn cần nghiên cứu xu hướng giá cho thuê, nhu cầu thuê nhà và mức độ quan tâm chung trong khu vực đó. Bạn cũng cần tìm hiểu giá trị Bất động sản, phí bảo hiểm và chi phí tiện ích để hiểu rõ hơn về số tiền bạn có thể trả để sở hữu một căn nhà cho thuê.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *