1 37

Sắp có làn sóng đầu tư mới đổ bộ vào Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô?

Theo thống kê từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đến nay trên địa bàn Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh có 159 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 107.573 tỷ đồng. Trong đó, có 38 dự án vốn FDI với vốn đầu tư đăng ký là 69.449 tỷ đồng.

Cụ thể, địa bàn Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô có 49 dự án, vốn đăng ký 78.260 tỷ đồng; địa bàn các KCN có 110 dự án đầu tư với vốn đăng ký 29.313 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện đến nay ước đạt 34.681 tỷ đồng (chiếm 33,7% tổng vốn đăng ký).

Tính đến nay, có 93 dự án đang hoạt động (chiếm tỷ lệ 58,4%); 43 dự án đang triển khai thực hiện (chiếm tỷ lệ 27%); 23 dự án còn lại thuộc diện chậm tiến độ, ngừng triển khai thưc hiện (chiếm tỷ lệ khoảng 14,4%).

Trong một diễn biến có liên quan, mới đây UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 1586 /QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hút đầu tư địa bàn Khu kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Quyết định vừa được phê duyệt, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thu hút đầu tư nhiều dự án lớn tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô như, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp kỹ thuật cao (vị trí 1) quy mô 2.000 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp kỹ thuật cao (vị trí 2) quy mô 1.550 tỷ đồng.

Cùng với đó là dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp kỹ thuật cao (vị trí 3) quy mô 1.525 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp kỹ thuật cao (vị trí 4) quy mô 1.450 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 2 Chân Mây quy mô 800 tỷ đồng; dự án đầu tư bến số 4, 5 quy mô 1.600 tỷ đồng

Bên cạnh đó còn có dự án khu đô thị Chân Mây (vị trí trung tâm) quy mô 35.000 tỷ đồng; dự án khu đô thị Chân Mây (vị trí ven sông Bù Lu) quy mô 14.700 tỷ đồng; dự án khu đô thị Chân Mây (vị trí 2) quy mô 1.290 tỷ đồng; dự án khu đô thị Chân Mây (vị trí 4) quy mô 2.130 tỷ đồng.

Ngoài ra còn có dự án khu du lịch biển Lăng Cô – đầm Lập An quy mô 4.000 tỷ đồng; khu du lịch sinh thái Bãi Cả quy mô 2.500 tỷ đồng;…

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *