Từ tháng 2/2021, những thửa đất công nằm xen kẹt trong các dự án Bất động sản sẽ không phải thông qua đấu giá mà có thể được giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành sửa đôi, bổ sung một số quy định thi hành của Luật Đất đai có hiệu lực từ tháng 2/2021.

Cụ thể, Nghị định mới quy định các thửa đất nhỏ hẹp này phải đáp ứng một số tiêu chí như phải thuộc quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đất chưa giao, đất chưa cho thuê hoặc đất đang giao quản lý theo quy định.

Các thửa đất phải có diện tích, hình dạng không đủ tiêu chuẩn diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của UBND cấp tỉnh.

13 4

Nghị định 148 cđược kỳ vọng sẽ tháo gỡ cho hàng trăm dự án bất động sản đang gặp khó trong việc xây dựng và làm sổ đỏ.

Bên cạnh đó, việc giao đất, cho thuê đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Các thửa đất này cũng không được thuộc khu vực đất thực hiện dự án, công trình đã được xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt, công bố công khai.

Đất dự kiến giao, cho thuê phải không có tranh chấp, khiếu nại, vi phạm hoặc đã có văn bản giải quyết theo quy định của pháp luật.

Về nguyên tắc giao, cho thuê đất, Nghị định 148 ưu tiên sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý vào mục đích công cộng. Tuy nhiên, trường hợp không sử dụng được vào mục đích công cộng thì thực hiện giao có thu tiền sử dụng, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề.

Trường hợp có từ 2 người sử dụng đất liền kề trở lên có nhu cầu sử dụng thửa đất nhỏ hẹp, việc giao, cho thuê đất sẽ được thực hiện thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Về thời gian sử dụng đất khi Nhà nước giao, cho thuê với các thửa đất nhỏ hẹp được căn cứ theo thời hạn sử dụng của thửa đất mà người sử dụng đất liền kề đang sử dụng. Trường hợp giao, cho thuê thửa đất nhỏ hẹp gắn với việc chuyển mục đích sử dụng của thửa đất liền kề thì thời hạn được xác định theo quy định của Luật Đất đai.

Theo nghị định, giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao, cho thuê và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là giá cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định.

UBND cấp tỉnh có vai trò quy định chi tiết việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý, lấy ý kiến người dân và công khai việc giao, cho thuê đất tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc cho người sử dụng đất liền kề.

Việc Nghị định 148 cho phép giao, cho thuê với các thửa đất công nhỏ hẹp xen kẽ các dự án được kỳ vọng sẽ tháo gỡ cho hàng trăm dự án bất động sản đang gặp khó trong việc xây dựng và làm sổ đỏ.

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) nhận định, Nghị định sửa đổi một số điều của các Nghị định thi hành Luật Đất đai giải quyết được nhiều vướng mắc về pháp lý lâu nay.

Đặc biệt, Nghị định đã có cơ chế hợp lý để giải quyết các thửa đất do Nhà nước quản lý nằm xen kẽ trong các dự án đầu tư, dự án bất động sản, giúp khai thông bế tắc cho hàng ngàn dự án nhà ở trong cả nước, vừa đảm bảo không làm thất thoát tài sản công (đất đai), vừa tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, cũng vừa làm căn cứ pháp lý để cán bộ công chức chuyên tâm trong thực thi công vụ.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *