UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung giải thích đối với “Đất thổ cư”.

20211105 130325

Quảng Nam đề nghị làm rõ như thế nào là đất thổ cư Ảnh: Lê Phước Bình

Ngày 30/8/2022, ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký Công văn số 5762/UBND-KTN gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự án Luật Đất đai sửa đổi.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có góp ý một số nội dung liên quan đến Điều 3 dự thảo Luật về giải thích từ ngữ.

Trong đó, đáng chú ý nhất là việc UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung giải thích đối với “Đất thổ cư”.

Trong một diễn biến có liên quan, câu chuyện đất thổ cư có phải là đất ở là một vấn đề nóng đang xảy ra tại tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có gần 150.000 sổ đỏ đã được UBND tỉnh cấp cho người dân, nhưng diện tích đất ở chưa được xác định cụ thể. Trên sổ đỏ chỉ ghi diện tích ”đất thổ cư” hoặc ”đất ở + đất vườn”.

Trong đó, diện tích đất thổ cư được cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có nhiều trường hợp có diện tích lớn. Thậm chí có trường hợp đến 5.000-7.000 m2 đất thổ cư.

Việc ghi “Đất thổ cư” trong GCNQSDĐ trước đây đã làm phát sinh hệ lụy khiếu kiện, khiếu nại gia tăng.

Người dân cho rằng đất thổ cư là đất ở, trong khi đó chính quyền địa phương thì cho rằng đất thổ cư là cách ghi gộp đất ở và đất vườn.

Vì vậy, khi người dân thực hiện các quyền của người sử dụng đất như xác định lại diện tích đất ở thì cơ quan chức năng xác định lại diện tích đất ở thấp hơn diện tích đất ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trước đây (diện tích đất thổ cư – PV).

Bàn luận về vấn đề nêu trên, nhiều người dân tại tỉnh Quảng Nam cho rằng, tỉnh muốn khẳng định việc cấp sổ đỏ ghi đất thổ cư hoặc đất ở + đất vườn là sai, là ghi gộp hai loại đất ở và vườn thì cần phải có cơ sở, phải tổ chức thanh tra để làm rõ đúng sai, ai phải chịu trách nhiệm.

Nhiều người cho rằng cần phải tổ chức thanh tra việc cấp sổ đỏ theo hồ sơ Nghị định 64-CP năm 1993. Qua đó mới có cơ sở để khẳng định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn đó được thực hiện như thế nào, sai ở đâu, đúng ở chỗ nào, vì sao sai, địa phương nào làm sai, địa phương nào làm đúng.

Bởi lẽ, diện tích đất thổ cư ghi trên sổ đỏ được cấp khi ấy không đồng nhất giữa các hộ gia đình với nhau, có sổ đỏ được cấp với diện tích lớn đất thổ cư, nhưng cũng có sổ đỏ được cấp với diện tích đất thổ cư rất nhỏ.

Đồng thời, có địa phương cấp sổ đỏ ghi là đất ‘thổ cư’ những cũng có địa phương cấp sổ đỏ ghi là ‘đất ở + đất vườn’.

Chưa hết, việc cấp sổ đỏ khi ấy có theo hạn mức hay không, nếu có thì hạn mức là bao nhiêu, có tính nhân khẩu tăng thêm đối với những thửa đất có nhiều hộ gia đình đông con cháu cùng sinh sống trên một thửa đất hay không? Sổ đỏ nào trước đây có ghi gộp đất thổ cư là đất ở + đất vườn, sổ đỏ nào không ghi gộp như vậy cũng cần phải được làm rõ.

Cũng theo người dân địa phương, việc tỉnh Quảng Nam cho rằng cấp sổ đỏ trước đây là sai, nay cấp đổi lại sổ đỏ cho người dân theo quy định mới thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của họ.

Giả sử, một người dân được cấp sổ đỏ theo hạn mức trước đó là 400 m2, loại đất thổ cư, nay khu vực đó được điều chỉnh hạn mức giao đất ở xuống còn 200 m2. Căn cứ theo hạn mức giao đất hiện nay, tỉnh Quảng Nam xác định lại diện tích đất ở cho người dân là 200 m2 là không hợp lý.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *