UBND thành phố Đà Lạt cho biết, đến nay đã quá thời hạn lập ý tưởng thiết kế quy hoạch nhưng Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh vẫn chưa liên hệ với đơn vị chức năng, UBND xã Xuân Thọ để tổ chức thu thập tài liệu, dữ liệu có liên quan, khảo sát hiện trường làm cơ sở thiết lập ý tưởng thiết kế quy hoạch.

78 2

Một góc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (ảnh minh họa)

Ngày 3/8/2022, UBND thành phố Đà Lạt phát đi Báo cáo số 5165/BC-UBND về việc xác định phạm vi, ranh giới chồng lấn của các khu vực lập ý tưởng thiết kế quy hoạch trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Đà Lạt cho biết, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành 3 văn bản thống nhất chủ trương nghiên cứu, lập ý tưởng quy hoạch đối với đề xuất của 3 doanh nghiệp gồm: Công ty Cổ phần tập đoàn T&T; Công ty Cổ phần địa ốc Đại Quang Minh; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.

Tính đến thời điểm hiện nay, đối với 3 đơn vị xin tài trợ quy hoạch thì có 2 Công ty đã tổ chức báo cáo ý tưởng quy hoạch là Công ty Cổ phần địa ốc Đại Quang Minh và Công ty Cổ phần tập đoàn T&T.

Theo đó, Công ty Cổ phần địa ốc Đại Quang Minh báo cáo ý tưởng quy hoạch có diện tích 530 ha, với tên gọi là quy hoạch phân khu khu đô thị mới phía Đông, phường 9, phường 11, phường 12, xã Xuân Thọ.

Đồng thời Công ty Cổ phần tập đoàn T&T cũng đã báo cáo ý tưởng quy hoạch có diện tích 1.211,81 ha, với tên gọi là quy hoạch phân khu khu đô thị cao cấp phường 11, phường 12, xã Xuân Thọ.

Riêng đối với chủ trương nghiên cứu lập ý tưởng quy hoạch khu vực 4.320 ha, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh chưa báo cáo ý tưởng lần đầu cho địa phương.

Không những vậy, đến nay đã quá thời hạn lập ý tưởng thiết kế quy hoạch nhưng Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh vẫn chưa liên hệ với các đơn vị chức năng, UBND xã Xuân Thọ để tổ chức thu thập tài liệu, dữ liệu có liên quan, khảo sát hiện trường làm cơ sở thiết lập ý tưởng thiết kế quy hoạch.

Điều này đã dẫn đến sự chậm trễ trong công tác phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố nói riêng.

Tân Hoàng Minh ‘im lìm’ sau khi được Lâm Đồng chấp thuận chủ trương tài trợ lập ý tưởng quy hoạch khu vực hơn 4.000 ha

Đề xuất giảm diện tích nghiên cứu lập ý tưởng quy hoạch của Công ty Tân Hoàng Minh

UBND thành phố Đà Lạt cho biết, theo hướng từ phường 11 đến xã Xuân Thọ, ý tưởng lập quy hoạch của 3 doanh nghiệp nêu trên lần lượt là Công ty Cổ phần địa ốc Đại Quang Minh, Công ty Cổ phần tập đoàn T&T và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.

Qua kiểm tra, khu vực của Công ty Cổ phần địa ốc Đại Quang Minh và Công ty Cổ phần tập đoàn T&T có sự chồng lấn ranh giới với diện tích khoảng 54,67 ha.

Sau khi trao đổi, đại diện Công ty Cổ phần tập đoàn T&T đã thống nhất bỏ diện tích chồng lần nêu trên ra khỏi quy hoạch. Do đó, diện tích còn lại của quy hoạch phân khu khu đô thị cao cấp phường 11, phường 12, xã Xuân Thọ là 1.157,14 ha.

Chưa hết, cũng qua kiểm tra phát hiện ranh giới 2 khu vực tài trợ ý tưởng quy hoạch của Công ty Cổ phần tập đoàn T&T và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh có sự chồng lấn diện tích 934,14 ha.

Từ thực tiễn nêu trên, nhằm đảm bảo tiến độ trong việc thực hiện các ý tưởng quy hoạch trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó là kịp thời cập nhật song hành trong quá trình thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung 704, UBND thành phố Đà Lạt đề xuất giảm diện tích nghiên cứu ý tưởng quy hoạch của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh từ khoảng 4.320 ha xuống thành 3.162,86 ha.

Bên cạnh đó, đề xuất ranh giới tài trợ của Công ty Cổ phần tập đoàn T&T là 1.157,14 ha; giữ nguyên ranh giới tài trợ của Công ty Cổ phần địa ốc Đại Quang Minh với diện tích 530 ha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *