UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất gia hạn lần cuối cho việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu Thương mại-Dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Khu du lịch phim trường Vina (thuộc tập đoàn Tân Tạo)

63 1

Dự án Khu Thương mại-Dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2008

Thời gian gia hạn đến ngày 30/9/2017. Nếu sau thời gian quy định, chủ đầu tư vẫn không thực hiện việc chuyển nhượng, UBND tỉnh sẽ chấm dứt dự án, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư.

Việc chuyển nhượng phải thực hiện toàn bộ dự án theo quy hoạch được duyệt. Nhà đầu tư mới khi nhận chuyển nhượng có thể rà soát lại toàn bộ dự án, nếu thấy có những điểm nào không phù hợp thì đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh.

Trước đó, dự án đã nhiều lần được gia hạn chuyển nhượng, gần đây nhất vào y là lần gia hạn cuối cùng vào ngày 30/6/2017.

Theo UBND tỉnh, đã qua gần 10 năm kể từ ngày dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng đến nay nhà đầu tư đã không thực hiện đúng các cam kết với cấp có thẩm quyền. Việc triển khai dự án quá chậm chạp gây ra dư luận không tốt đối với nhân dân vùng dự án. Do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, thay đổi mục tiêu đầu tư,… Trên thực tế, tỉnh đã chia sẻ khó khăn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thông qua việc nhiều lần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và cũng đã 3 lần gia hạn cho nhà đầu tư thực hiện việc chuyển nhượng dự án.

Dự án Khu Thương mại-Dịch vụ Vina Universal Paradise Sơn Tịnh được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2008, với tổng vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, theo kế hoạch dự án sẽ hoàn thành vào năm 2012. Tuy nhiên, kể từ khi được cấp giấy chứng nhận và được điều chỉnh, đến nay chủ đầu tư chỉ mới triển khai một phần rất nhỏ dự án trên thực địa, tiến độ giải ngân chỉ đạt hơn 8,1% tổng vốn đăng ký dự án.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *