Sau nhiều lần nhận văn bản yêu cầu, nhắc nhở của HoSE, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) vừa có văn bản về sự điều chỉnh trong báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa công bố đã nhận được công văn công bố thông tin số 150/TB-ITACO-22 ngày 24/08/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.

Trong văn bản công bố lại báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022, Tân Tạo cho biết, lý do vì báo cáo tài chính hợp nhất đã công bố ngày 29/07/2022 đã trình bày sai chỉ tiêu do hạch toán sai tài khoản giữa phải thu khác và đầu tư khác.

Cụ thể, nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, 2020, 2021 và năm 2022 đã thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến – a.k.a Maya Dangelas đại diện) ra các quyết định hợp tác, liên doanh dự án Khu dược phẩm công nghệ cao và kính thông minh.

Khoản ủy thác đầu tư này tính tới ngày 30/06/2022 là 1.335 tỷ đồng phải hạch toán vào đầu tư khác nhưng kế toán hạch toán nhầm vào phải thu khác dẫn đến nợ phải thu của bà Đặng Thị Hoàng Yến tăng, thực chất đây là khoản ủy thác đầu tư theo như nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

57 1

Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Tân Tạo

Ngoài ra, nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đã thống nhất về việc để bảo vệ lợi ích của các cổ đông từ rủi ro của dự án điện Kiên Lương do Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) đầu tư, Bà Đặng Thị Hoàng Yến đồng ý nhận trách nhiệm chuyển nhượng 20,69% cổ phần ITACO nắm giữ tại TEDC tương đương số tiền 1.655 tỷ đồng.

“Tính tới ngày 30/06/2022, công tác chuyển nhượng đã hoàn tất, Bà Đặng Thị Hoàng Yến đã thanh toán cho Tân Tạo số tiền 1.022 tỷ đồng. Số tiền bà Yến còn phải thanh toán cho Tân Tạo là 633 tỷ. Như vậy khoản phải thu bà Yến phát sinh là do khoản chuyển nhượng cổ phần nói trên”, phía Tân Tạo cho biết.

Trước đó, ngày 10/8 đã gửi công văn yêu cầu doanh nghiệp giải trình về việc điều chỉnh báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 và làm rõ các nội dung liên quan đến báo cáo này.

HoSE cũng yêu cầu doanh nghiệp giải trình và công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được công văn.

Ngày 16/8, HoSE gửi công văn nhắc nhở lần nữa, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện giải trình theo công văn trước. Ngày 19/8, HoSE tiếp tục nhắc nhở và đề nghị Tân Tạo công bố theo yêu cầu, nhằm cung cấp đầy đủ thông tin đến cổ đông và đảm bảo thông tin minh bạch trên thị trường chứng khoán.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *