Krish Nguyen – UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị xử lý nghiêm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

1 23

Đó là nội dung chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tới các sở, ban, ngành nhằm chấn tỉnh tình trạng quản lý đất đai trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu giám đốc các Sở, ban, ngành liên quan và chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá đầy đủ tình hình triển khai thi hành pháp luật về đất đai.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài…

UBND tỉnh đề nghị xử lý nghiêm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cũng đã có công văn yêu cầu rà soát, ngăn chặn tình trạng các tổ chức, cá nhân tự ý phân lô, bán nền chưa thực hiện các thủ tục theo quy định gửi Sở TN&MT, UBND các huyện, thành phố.

Công văn nêu, hiện nay qua thông tin trên internet, Facebook, một số tổ chức, cá nhân đăng thông tin rao bán đất nền dự án theo hình thức phân lô, bán nền gây tình trạng sốt bất động sản thời gian gần đây. Tuy nhiên, qua kiểm tra các dự án trên chưa được UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định, không đủ điều kiện kinh doanh bất động sản theo quy định.

Do đó, Sở Xây dựng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố Tây Ninh rà soát, ngăn chặn kịp thời và hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở và kinh doanh bất động sản theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *