Thách thức đối với các dự án ven biển

Bên cạnh những cơ hội phát triển nêu trên, thị trường bất động sản khu vực ven biển Điện Bàn – Hội An vẫn đang đối diện với nhiều vướng mắc có liên quan.

Tại Công văn số 5570/UBND-KTN, UBND tỉnh Quảng Nam đã cho biết những vướng mắc trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án ven biển.

Theo đó, một số dự án thuộc vệt ven biển thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An đang gặp các vướng mắc liên quan đến yêu cầu đánh giá sự phù hợp của quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án với hồ sơ quy hoạch phân khu của khu vực.

Cụ thể là ý kiến của Cục Quản lý hoạt động Xây dựng – Bộ Xây dựng về việc thông báo tạm dừng thẩm định các hồ sơ thiết kế dự án, trong đó có lý do “quy hoạch chi tiết 1/500 dự án không căn cứ hồ sơ quy hoạch phân khu”.

Để giải quyết vướng mắc nêu trên, UBND tỉnh Quảng Nam mới đây đã kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, thống nhất quản lý hồ sơ Quy hoạch chung khu vực ven biển từ huyện Điện Bàn (nay là thị xã Điện Bàn) đến thành phố Hội An tỷ lệ 1/5.000 theo Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 20/02/2013 tương đương với hồ sơ quy hoạch phân khu theo quy định hiện nay và được sử dụng làm căn cứ triển khai các dự án đầu tư tại khu vực này.

Trong giai đoạn tới, khi các hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An và điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Điện Bàn được duyệt, tỉnh Quảng Nam sẽ chỉ đạo tiếp tục triển khai, hoàn thành các phân khu đảm bảo theo đúng Luật định, đảm bảo sự thống nhất giữa các cấp độ quy hoạch.

29 1

Một khu resort ven biển Hội An đang bị bỏ hoang Ảnh: Lê Phước Bình

Bên cạnh những vướng mắc liên quan đến vấn đề quy hoạch, các dự án bất động sản ven biển Hội An – Điện Bàn cũng đang đối mặt với thách thức về tình trạng sạt lở bờ biển diễn ra liên tục trong nhiều năm qua.

Trong mùa mưa bão, nhiều chủ đầu tư resort ven biển đang lo lắng cho tình trạng sạt lở bờ biển. Trong khi đó, dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp hiện vẫn đang trong giai đoạn xúc tiến thủ tục pháp lý đầu tư.

Dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam” sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp, có tổng vốn 1.128 tỉ đồng với thời gian thực hiện dự án trong 6 năm, từ năm 2019 – 2024.

Trong quá trình triển khai bước chuẩn bị đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi (FS), Báo cáo Chính sách an toàn Môi trường – xã hội (CSAT) đã hoàn thành từ tháng 3/2021. Tuy nhiên, trong năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) chưa tuyển chọn được tư vấn thẩm tra dự án.

Đến tháng 03/2022, AFD mới tuyển được tư vấn thẩm tra dự án, dự kiến sẽ hoàn thành công tác thẩm tra, phê duyệt dự án và ký kết Hiệp định trong tháng 12/2022.

Theo Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thời gian kết thúc dự án là năm 2024. Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan dẫn đến quá trình thẩm tra, phê duyệt FS chậm hơn so với kế hoạch ban đầu, thời gian còn lại không đảm bảo để triển khai thi công các hạng mục công trình của dự án.

Do đó, để đảm bảo dự án được triển khai thực hiện đạt các kết quả chủ yếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trên thuộc HĐND tỉnh Quảng Nam.

Tuy nhiên, do dự án liên quan đến cơ chế tài chính đối với nguồn vốn ODA Nhà nước cấp phát 50% cho tỉnh Quảng Nam, nên mới đây UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét có ý kiến, làm cơ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2026. Theo đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư là từ năm 2019-2022 và thực hiện đầu tư là từ năm 2023-2026.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *