UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi các sở, ngành và đơn vị liên quan về trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và dự án đầu tư xây dựng lại nhà chung cư xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, về trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, UBND TP.HCM thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng Thành phố chia 2 trường hợp.

Với doanh nghiệp đã có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trình tự thủ tục gồm 5 bước, tổng thời gian thực hiện tối đa 153 ngày làm việc.

Cụ thể các bước gồm:

Bước 1: Đánh giá sơ bộ một số điều kiện cơ bản (sự phù hợp về quy hoạch, pháp lý đất đai…), thời gian thực hiện 20 ngày.

Bước 2: chấp thuận chủ trương đầu tư và đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, thời gian thực hiện 35 ngày

Bước 3: Lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thời gian thực hiện 48 ngày

Bước 4: Thủ tục giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thời gian thực hiện 15 ngày

Bước 5: Các thủ tục đầu tư xây dựng dự án được thực hiện đồng thời, thời gian thực hiện 35 ngày.

23 3

Một dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM. Ảnh minh họa

Đối với các dự án nhà ở xã hội xây dựng trên đất do nhà nước trực tiếp quản lý (đất công), được đầu tư không phải bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công thì quy trình thực hiện gồm 7 bước.

Với những dự án này, UBND TP.HCM yêu cầu thêm bước đánh giá năng lực của chủ đầu tư và tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư. Thời gian thực hiện tối đa 318 ngày.

Về trình tự thủ tục của dự án đầu tư xây dựng lại chung cư cấp D, UBND TP.HCM cũng thống nhất chia làm 2 trường hợp.

Theo đó, với trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư thoả thuận được với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản về việc lựa chọn chủ đầu tư, trình tự thủ tục sẽ trải qua 9 bước. Tổng thời gian thực hiện tối đa 241 ngày.

Trường hợp chủ đầu tư dự án được Nhà nước đấu thầu lựa chọn, trình tự thủ tục sẽ gồm 10 bước. Thời gian thực hiện: nếu chỉ có 1 nhà đầu tư tham gia đấu thầu thì thời gian tối đa thực hiện thủ tục là 208 ngày; nếu có 2 nhà đầu tư trở lên tham gia, thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư là 353 ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *