UBND TP.HCM vừa có văn bản tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị cử tri liên quan đến các dự án treo nhiều năm ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Cụ thể, cử tri đề nghị xem xét lại Quyết định số 3559/QĐ-UBND ngày 19-7-2005 của UBND TP về việc cho Hợp tác xã An Hạ thuê đất, thời hạn cho thuê đất là 5 năm, nhưng hiện đất nông trường bỏ hoang từ năm 1997 đến nay không sử dụng. Người dân sống trong khu vực này không có sổ hộ khẩu, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trả lời về việc này, UBND TP cho biết theo Quyết định số 3559/QĐ-UBND ngày 19-7-2005, UBND TP giao cho Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp An Hạ thuê đất tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh để đầu tư xây dựng điểm trình diễn vật nuôi cây trồng.

Đồng thời, căn cứ Điều 59 Luật đất đai 2013, quy định về thẩm quyền giao đẩt, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang rà soát việc thuê đất để tham mưu UBND TP.

14 4

Dự án thứ hai cử tri đề nghị Thành phố thông tin quy hoạch dự án Khu sinh thái văn hóa hồ Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh vì đã kéo dài 20 năm.

Theo UBND TP, dự án Khu sinh thái văn hóaHồ Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh đã được UBND TP phê duyệt Đồ án quy hoạch chung tỉ lệ 1/500 tại Quyết định ngày 24 tháng 12 năm 1997. Trong đó xác định tổng diện tích tự nhiên 410 ha gồm: 360 ha đất nghiên cứu và 50 ha đất lâm viên.

Ngày 26-11-1999, Thủ tướng đã ban hành Quyết định sổ 1104/ỌĐ-TTg về giao đất cho Công ty Đầu tư Xây dựng Bình Chánh để đầu tư xây dựng Khu sinh thái

Ngày 30 tháng 3 năm 2004, Văn phòng UBND TP đã có thông báo về chấp thuận chủ trương cho phép Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn điều chỉnh quy hoạch tổng thể và chi tiết sử dụng đất dự án Khu sinh thái văn hóa Vĩnh Lộc theo ranh giao đất của Thủ tướng và bổ sung thêm phần diện tích khoảng 50 ha.

Hiện nay, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND TP, UBND huyện Bình Chánh đang tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu sinh thái văn hóa Hồ Vĩnh Lộc, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Dự án thứ ba là dự án khu công nghiệp Vĩnh Lộc mở rộng đã kéo dài 20 năm, đề nghị cơ quan chức nãng trà lời cho cử tri biết đến bao giờ dự án khu công ngỉúệp Vĩnh Lộc mờ rộng mới triển khai thực hiện.

UBND TP trả lời: Ngày 2-7-1997, Thủ tướng ban hành quyết định về việc cho Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn thuê đất để xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Lộc, tại huyện Bình Chánh.

Ngày 7-4-1997, UBND TP ban hành quyết định về việc di chuyển dân cư và ban hành quy định đền bù trợ cấp thiệt hại và bố trí tái định cư trong công trình xây dựng khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chảnh

Hiện nay, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vả Đầu tư Chợ Lớn chưa thực hiện việc ký hợp đồng với Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng. Do đó, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện đã tạm ngưng công tác điểu tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đối với các hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án.

Sau khi Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn ký hợp dồng thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Ban Bồi thưởng, giải phóng mặt bằng sẽ tiếp tục phối hợp với UBND xã Vĩnh Lộc A, chủ đầu tư dự án tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm hiện trạng nhà, đất cùa các hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *