Tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu đạt 80% tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung từ vào năm 2025, đến năm 2030 là 90% đối với các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công.

11111 2

Tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đó, mục tiêu của toàn tỉnh phấn đấu đạt 80% tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung từ vào năm 2025 đối với các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công.

Cụ thể, các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên thuộc dự án đầu tư sử dụng vốn khác phải sử dụng tối thiểu 80% vật liệu xây không nung so với tổng lượng vật liệu xây, trong đó ưu tiên sử dụng cấu kiện nhẹ, kích thước lớn.

Ngoài ra, đến giai đoạn năm 2030, tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công là 90%.

Bên cạnh đó, các công trình có yêu cầu đặc thù không sử dụng vật liệu xây không nung phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, chấp thuận không phân biệt nguồn vốn, số tầng.

Tuy nhiên, Nhà nước khuyến khích sử dụng tối đa vật liệu xây không nung vào các công trình xây dựng, không phân biệt nguồn vốn, số tầng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì triển khai thực hiện và thường xuyên đôn đốc các đơn vị tăng cường sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung, sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *