TTO – Theo dự kiến chương trình họp, chiều thứ tư (23-3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận và thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31-12-2022.

7 10

Trong đợt 2 của phiên họp thứ 9 (từ ngày 22 đến 25-3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua một số nghị quyết quan trọng. Cụ thể, ngày 23-3, Ủy ban Thường vụ xem xét, thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31-12-2022.

Theo dự kiến, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc sẽ trình bày tờ trình của Chính phủ báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. Các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận.

Cuối phiên họp về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết.

Trước đó, hôm 13-3, Chính phủ đã thông qua dự thảo về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31-12 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Theo đó, dự kiến mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg; dầu hỏa là 700 đồng/lít. Thời gian áp dụng theo đề xuất của Bộ Tài chính là từ ngày 1-4 đến ngày 31-12.

Ngoài ra, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; dự thảo nghị quyết về thời giờ làm thêm trong 1 tháng và trong 1 năm của người lao động; và dự thảo nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với hai dự án Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và Luật điện ảnh (sửa đổi). Đây là hai dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 3 vào tháng 5 tới.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện và Luật thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn cùng 1 dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, cũng được trình xin ý kiến.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo kết quả bước đầu của đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” và quyết định việc lựa chọn đơn vị, địa phương để tiến hành giám sát thực tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *