HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (mã chứng khoán: VPI) thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn Văn Phú, trong đó Văn Phú – Invest nắm giữ 30% vốn điều lệ.

1 12

Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn Văn Phú có trụ sở chính tại Đống Đa, Hà Nội, với vốn điều lệ 15 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Văn Phú – Invest đăng ký mua 450.000 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ.

Về Văn Phú – Invest (VPI), mới đây, công ty đã bị Ủy ban chứng khoán Nhà nước phạt 200 triệu đồng vì mua chui hơn 3,7 triệu cổ phiếu HAF của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội. Cụ thể, VPI này bị phát do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.

Việc mua chui (không chào mua công khai) được Công ty Đầu tư Văn Phú – Invest (VPI) thực hiện vào tháng 6/2021. Số lượng cổ phiếu mà công ty này mua tương ứng 25,6% vốn của Công ty Thực phẩm Hà Nội (HAF).

Ngoài phạt tiền, Văn Phú – Invest buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Trong đó, công ty bị buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm.

Công ty này cũng phải bán cổ phiếu HAF để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ khi bị xử phạt.

Về kết quả kinh doanh, quý II/2022, Văn Phú – Invest ghi nhận doanh thu trong kỳ đạt 451 tỷ đồng, tăng gần 154% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 219 tỷ đồng, gấp 7 lần.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Văn Phú – Invest ghi nhận doanh thu 1.143 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2021, lãi ròng ở mức 284 tỷ đồng, gấp 8 lần.

Với kế hoạch năm 2022 đề ra là doanh thu dự kiến 2.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 430 tỷ đồng, nửa đầu năm nay, Văn Phú – Invest đã hoàn thành 44,14% và 66% các mục tiêu đề ra.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *