Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm đạt 242,19 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 2,53 tỷ USD.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 122,36 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ. Trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vẫn giữ vai trò chủ lực 90,59 tỷ USD, chiếm 74% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Một số mặt hàng có trị giá xuất khẩu lớn như điện thoại và linh kiện 21 tỷ USD; điện tử, máy tính và linh kiện hơn 18 tỷ USD; máy móc thiết bị, dụng cụ 13,4 tỷ USD, gỗ và sản phẩm gỗ 5,4 tỷ USD;…

Về kim ngạch nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm đạt 119,83 tỷ USD, tăng 15,75 so với cùng kỳ. Trong đó khu vực trong nước đtạ 10,97 tỷ USD; khu vực có vốn FDI đạt 78,86 tỷ USD.

Một số mặt hàng có trị giá nhập khẩu lớn như điện tử, máy tính và linh kiện 28,9 tỷ USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 13,9 tỷ USD; điện thoại và linh kiện 7,4 tỷ USD;…

61

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 35,7 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 37,1 tỷ USD.

4 tháng đầu năm 2022 xuất siêu sang EU ước đạt 10,4 tỷ USD, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 18 tỷ USD, tăng 2%; nhập siêu từ Hàn Quốc 15,2 tỷ USD, tăng 58,3%; nhập siêu từ ASEAN 5,8 tỷ USD, tăng 15,4%; nhập siêu từ Nhật Bản 790 triệu USD, tăng 57,7%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *