Với hơn 448 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Viglacera sẽ phải chi khoảng 448 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2022.

Mới đây, Tổng công ty Viglacera – CTCP (Mã: VGC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Theo đó, Viglacera đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp) trong năm 2022.

Với hơn 448 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính tổng công ty sẽ chi khoảng 448 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2022. Phía Viglacera cho biết, ngày đăng ký cuối cùng, thời điểm, nguồn tiền chi trả sẽ được công ty quyết định phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh.

12112 1

Viglacera chi hơn 448 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2022

Được biết, theo kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên hồi đầu năm, mức cổ tức cho năm 2022 là 16% vốn điều lệ. Việc tạm ứng cổ tức năm 2022 diễn ra sau khi Viglacera công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đã vượt kế hoạch năm.

Về tình hình sản xuất, kinh doanh, doanh thu hợp nhất Tổng công ty 8 tháng đạt 10.194 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch năm, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu hợp nhất công ty mẹ 8 tháng đạt 5.096 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch năm và tăng 24% so với kết quả thực hiện năm 2021.

Trong giai đoạn này, lợi nhuận hợp nhất trước thuế toàn Tổng công ty đạt 1.992 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng năm 2021. Với công ty mẹ, lợi nhuận trước thuế 8 tháng đạt 1.534 tỷ đồng, vượt 50% kế hoạch năm và tăng trưởng 57% so với thực hiện năm trước.

Với khối vật liệu xây dựng, 8 tháng đầu năm của Viglacera đạt 950 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2021. Khối bất động sản ước đạt 1.364 tỷ đồng, tăng 49%.

Viglacera cho biết sẽ tiến hành nghiên cứu, khảo sát, đánh giá toàn diện để xây dựng Đề án đầu tư phát triển Nhà ở Xã hội giai đoạn 2022-2030 theo đúng đường lối chủ trương của Chính phủ.

Cùng tại ĐHĐCĐ bất thường lần này, Viglacera đã thông qua việc bổ sung vào kế hoạch đầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư khu công nghiệp, khu đô thị tại Cộng hòa Dominica.

Tại thời điểm cuối quý 2/2022, Viglacera đang sở hữu cổ phần tại hai công ty thành viên có trụ sở tại Cuba là Công ty ViMariel (nắm 99,9% vốn) chuyên kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và Công ty SanVig (nắm 21,43% vốn) chuyên sản xuất kinh doanh sứ vệ sinh, gạch ốp lát.

Được biết, Khu công nghiệp ViMariel, nằm trong đặc khu Mariel có diện tích là 256 ha, được Viglacera khởi công xây dựng vào tháng 11/2018. Còn Sanvig là công ty cổ phần liên doanh giữa Viglacera và Công ty Prodimat thuộc Tập đoàn Vật liệu xây dựng Cuba của Bộ xây dựng Cuba.

Xem thêm tại

Krish Nguyen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *