Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2022 đạt 305,1 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu tăng 16,3%, nhập khẩu tăng 14,9%. Cán cân thương mại ước tính xuất siêu 516 triệu USD, theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 152,81 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 40,25 tỷ USD, tăng 20,8%, chiếm 26,3% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 112,56 tỷ USD, tăng 14,8%, chiếm 73,7%.

Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao như điện thoại và linh kiện 24,8 tỷ USD; điện tử, máy tính và linh kiện 21,9 tỷ USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 17,1 tỷ USD; dệt may 14,9 tỷ USD,…

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm ước đạt 152,29 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 53,36 tỷ USD, tăng 14,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 98,93 tỷ USD, tăng 14,9%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn như điện tử, máy tính linh kiện 36 tỷ USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 18,1 tỷ USD; điện thoại và linh kiện 9 tỷ USD; sắt thép 5,4 tỷ USD,…

50

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 46,7 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 49,6 tỷ USD.

Trong 5 tháng đầu năm 2022, xuất siêu sang EU ước đạt 13,4 tỷ USD, tăng 43,6% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 27,1 tỷ USD, tăng 15,5%; nhập siêu từ Hàn Quốc 17,9 tỷ USD, tăng 46,6%; nhập siêu từ ASEAN 6,5 tỷ USD, tăng 6,4%; nhập siêu từ Nhật Bản 742 triệu USD, tăng 18,2%.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *