Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 432,94 tỷ USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu tăng 16,1%, nhập khẩu tăng 13,6%. Cán cân thương mại ước tính xuất siêu 764 triệu USD, theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 216,35 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 159,36 tỷ USD, chiếm 73,7% tổng kim ngạch; khu vực trong nước đtạ 56,99 tỷ USD.

Một số mặt hàng có trị giá xuất khẩu lớn trong 7 tháng qua như điện thoại và linh kiện với 33,6 tỷ USD; điện tử, máy tính và linh kiện 31,6 tỷ USD; mát móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 24,9 tỷ USD,…

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong 7 tháng đạt 215,59 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực FDI đạt 139,53 tỷ USD; khu vực trong nước đạt 76,06 tỷ USD.

Trong 7 tháng có 3 mặt hàng đạt trị giá nhập khẩu trên 10 tỷ USD như Điện tử, máy tính và linh kiện 49,9 tỷ USD; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 26,2 tỷ USD; Điện thoại và linh kiện 11,8 tỷ USD.

47 1

Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá lớn của Việt Nam trong 7 tháng năm 2022. Nguồn: TCTK

Về thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa trong 7 tháng đầu năm 2022, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 67,1 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 72,6 tỷ USD.

Xuất siêu sang EU ước đạt 18,7 tỷ USD, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 42,2 tỷ USD, tăng 21,6%; nhập siêu từ Hàn Quốc 23,5 tỷ USD, tăng 30,3%; nhập siêu từ ASEAN 7,9 tỷ USD, giảm 8,9%; nhập siêu từ Nhật Bản 769 triệu USD, giảm 13,9%.

Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 764 triệu USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 3,31 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 19,07 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 19,83 tỷ USD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *