Trong nửa đầu tháng 6 (1-15/6), tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 31,64 tỷ USD, giảm 10% so với nửa cuối tháng 5. Cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,42 tỷ USD, theo số liệu mới công bố của Tổng cục Hải quan.

Cụ thể, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6 năm 2022 đạt 15,11 tỷ USD, giảm 16,1% so với nửa cuối tháng trước.

49 1

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2022 đến 15/6/2022 và cùng kỳ năm 2021. Nguồn: TCHQ

Một số mặt hàng có trị giá xuất khẩu giảm trong kỳ như máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 914 triệu USD, tương ứng giảm 30,1%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 426 triệu USD, tương ứng giảm 18,7%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 220 triệu USD, tương ứng giảm 10,4%; thủy sản giảm 126 triệu USD, tương ứng giảm 20,7%…

Tính đến hết 15/6/2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 168,28 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 6 đạt 16,53 tỷ USD, giảm 3,7%. Một số mặt hàng có trị giá nhập khẩu giảm như máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 303 triệu USD, tương ứng giảm 8,3%; vải các loại giảm 129 triệu USD, tương ứng giảm 15,9%; kim loại thường khác giảm 117 triệu USD, tương ứng giảm 20,8%…

Xuất nhập khẩu hàng hóa nửa đầu tháng 6/2022 giảm 10%

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2022 đến 15/6/2022 và cùng kỳ năm 2021. Nguồn: TCHQ

Tính đến hết 15/6/2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 169,58 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 6/2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/6/2022 đạt 337,85 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2021. Cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt gần 1,3 tỷ USD.

Đặc biệt, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 232,67 tỷ USD, tăng 16%, chiếm gần 70% tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước.

Trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 105,18 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *