Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, mức thặng dư thương mại hàng hóa của Việt nam trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 16,52 tỷ USD, thấp hơn 0,47 tỷ USD so với con số 16,99 tỷ USD Tổng cục Thống kê ước tính trước đó.

Cụ thể, tính riêng nửa cuối tháng 9, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 26,93 tỷ USD, tăng 10,8% (tương ứng tăng 2,63 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 9.

Từ đó, đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 9 tháng đạt 388,62 tỷ USD, tăng nhẹ 1,7% (tương ứng tăng 6,6 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2019.

Trong kỳ nửa cuối tháng 9, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,05 tỷ USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong 9 tháng đạt 16,52 tỷ USD.

Xuất siêu 9 tháng thấp hơn dự kiến

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng trong nửa cuối tháng 9 so với nửa đầu tháng 9. Nguồn: TCHQ

Về xuất khẩu, trị giá xuất khẩu nửa cuối tháng 9 biến động tăng so với nửa đầu tháng 9 ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện tăng 557 triệu USD, tương ứng tăng 23,9%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 353 triệu USD, tương ứng tăng 29%; hàng dệt may tăng 139 triệu USD, tương ứng tăng 10,2%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 92 triệu USD, tương ứng tăng 4,2%…

Tính lũy kế hết tháng 9, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 202,57 tỷ USD, tăng 4,1%, tương ứng tăng 7,92 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019.

Xuất siêu 9 tháng thấp hơn dự kiến

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng trong nửa cuối tháng 9 so với nửa đầu tháng 9. Nguồn: TCHQ

Về nhập khẩu, trị giá nhập khẩu hàng hóa trong nửa cuối tháng 9 tăng so với nửa đầu tháng ở một số nhóm hàng sau: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 117 triệu USD, tương ứng tăng 3,8%; máy móc, thiết bị, d​ụng cụ & phụ tùng khác tăng 96,2 triệu USD, tương ứng tăng 5,8%; thức ăn gia súc & nguyên liệu tăng 93,9 triệu USD, tương ứng tăng 73,8%; vải tăng 73,9 triệu USD, tương ứng tăng 16,3%…

Lũy kế 9 tháng, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 186,05 tỷ USD, giảm 0,7% (tương ứng giảm 1,33 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *